29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czKoniec školského roku, 30. 6. 2015

Škola v prírode, 22. 6. - 26. 6. 2015

Týždeň pre neškoloprírodných, 22. 6. - 26. 6. 2015

Vyhodnotenie BigBao, 19. 6. 2015

Snowwhite... (druháci), 19. 6. 2015

Prespievaj sa do prázdnin (tretiaci), 17. 6. 2015

Koncert GoodFood, 15. 6. 2015

Hradné hry sklabinské pre deti, 14. 6. 2015

Pasovanie, 12. 6. 2015

Druháci v lese (prírodoveda), 12. 6. 2015

BellAmosálie, 9. 6. 2015

Štvrtáci v Turčianskej Štiavničke (environmentálna výchova), 9. 6. 2015
 


Najviac sa mi páčili zvieratká – had škrtič, leguán, psy, mačičky.

Príroda bola krásna, aj počasie.

Aktivity pre nás boli zaujímavé a nie moc náročné, bavilo nás to.

Ujo Paľo bol vtipný a veľa nás naučil o prírode, napr., že ju treba poslúchať a ona sa nám odvďačí.

Boli tam príjemní ľudia.

Serpentíny boli super, mohli sme aj bežať.

Páčilo sa mi hľadanie vody a jazerá.

Dostali sme domov kartičky so zvieratkami.

Chceli sme tam byť o hodinu dlhšie.

Škoda, že mi mama nedovolí mať doma zvieratko.

Chceme tam ísť zasa.

Tretiaci v Turčianskej knižnici - tvorivé dielne, 9. 6. 2015

Druháci v Ďanovej (triedna akcia), 9. 6. 2015

Prváci v Turčianskej Štiavničke (environmentálna výchova), 9. 6. 2015

Divadelné predstavenie  Mr. Wolf and 3 little pigs (štvrtáci), 8. 6. 2015

Praha, 5. - 7. 6. 2015
3 dni, 41 detí, 4 učiteľky.  Divadlo Minor, Národné technické múzeum, ChocoStory, Petřín, Strahov, Pražský hrad, rešturácia Výtopna. Slniečko, dobrá nálada, skvelí ľudia.
Festival anglického jazyka, školské kolo súťaže v prednese v ANJ, 3. 6. 2015

Deň detí v ŠKD, 1. 6. 2015

CrossCountry, 1. 6. 2015

Jarná atletická liga, 29. 5. 2015
Remeselnícke dielne v Čičmanoch (tretiaci - štvrtáci), 27. 5. 2015, (regionálna výchova, vlastiveda)

Pripraviť deti na život v budúcich desaťročiach a súčasne ich naučiť ctiť a vážiť si odkaz a dedičstvo našich predkov - aj to je úloha súčasnej školy. A kde ich to lepšie naučíme, ako na miestach, ktoré históriou priam dýchajú...A tak sme dnes s našimi tretiakmi a štvrtákmi zo Súkromnej základnej školy BellAmos v Martine zavítali do pamiatkovej rezervácie nádhernej dedinky Čičmany, kde už na nás s otvorenou náručou čakali valasi Maťko a Kubko...Prežili sme nádherný deň, ďakujeme!


PPPPP, priebežne, prváci (prírodoveda)

Super PPPPP v 1.S

Pátrate Po Pravde?

Potom Pozorne  Počúvajte!

PPPPP = Prezentácia Prvých Prírodovedných  Projektov Prvákov

Tak, ako čarovne znie tento názov, tak čarovná bola aj samotná akcia skrytá v ňom...

Prváčikovia Príjemne Prekvapili!

Ich projekty o domácich zvieratkách boli po obsahovej aj estetickej stránke priam dokonalé. Zaujímavé, pútavé, inovatívne, moderné, zvukové, hmatateľné... S ich výrobou a prípravou im pomáhali odhodlaní, kreatívni rodičia a deti sa im za snahu odmenili. Áno, najväčšou odmenou pre rodiča je, že môže byť na svoje dieťa pyšný. A veru bolo na čo! Prváčikovia svoje nádherné projekty prezentovali naozaj  hviezde. Niektorým pomáhal vyrobený plagát, fotografie,  iným PowePointová prezentácia, vlastná videonahrávka, zvukový či obrazový záznam a dokonca aj živý model psíka, akého ste hádam ešte nevideli... Aj ja som na Vás pyšná, prváčikovia moji! Len tak ďalej. Už teraz sa teším na ďalšie Vaše úžasné projekty a Váš výkon oceňujem kráľovskou rytierskou korunkou!


Konverzácie s lektorom Samuelom Ribeirom z Brazílie, 18. 5. - 22. 5. 2015 (tretiaci - piataci)


klikni pre zväčšenie


Exkurzia do firmy ZWL (tretiaci), 19. 5. 2015

Elektráreň Sučany (deviataci), 18. 5. 2015 (fyzika)

V rámci vyučovania fyziky žiaci deviateho ročníka navštívili elektráreň a elektrickú rozvodnú sieť v Sučanoch. Pojmy ako Kaplanova turbína, elektrický prúd a napätie, elektrická energia a jej spotreba, kilowatthodiha, elektrický príkon a ďalšie, o ktorých žiaci hovoria na hodinách fyziky, mali možnosť vidieť a počuť i nich v praxi. Ďakujem pánovi Miroslavovi Rapšíkovi, že sme mohli navštíviť miesta zaujímavé, poučné a bežne nedostupné.             

Mária Debnárová

 

Keď sme boli v pondelok v Sučanoch najprv som si myslel, že sa budem v elektrárni nudiť, ale nakoniec to bol úžasný zážitok. Videli sme napríklad elektrickú rozvodňu a obrovskú elektrickú hydrocentrálu. Myslel som si, že to bude malé, ale keď sme tam prišli, zistil som, že to je veľmi veľké. Perfektný výlet.                                           

Patrik Jarkovský

 

V živote je len pár nezabudnuteľných a neopakovateľných zážitkov. Nie každý ma možnosť sa dostať na miesta, kde sme sa my, deviataci v pondelok 18. 5. 2015 vybrali. V rámci výučby, aby sme videli, ako to všetko funguje, sme sa zúčastnili prehliadky v hydrocentrále v Sučanoch. Myslím si, že na zapamätanie a porozumeniu učiva je lepšie vidieť danú vec naživo, ako sa len učiť z kníh. Možno si to niekto nevie reálne predstaviť a možno ho prehliadka zaujme natoľko, že raz jeho povolanie bude tiež na mieste ktoré sme my navštívili. Určite to je zážitok, ktorý sa nevidí len tak. Som rada, že aj my sme mohli navštíviť takéto zaujímavé miesto.                                                              

Zuzka Horváthová

Turčianske mokrade (tretiaci, beseda v Turčianskej knižnici), 15. 5. 2015 (environmentálna výchova)

Múzeum starovekých kultúr, 12. 5. 2015 (dejepis)

Meandre Turca (druháci), 12. 5. 2015 (regionálna výchova)

Víkendovka (siedmaci), 8. - 10. 5. 2015

Prváci na farme, 7. 5. 2015

Druháci u hasičov, 5. 5. 2015

Blatnica - piataci, 4. - 5. 5. 2015 (environmentálna výchova)

Bábky a ich knižní kamaráti - piataci, výstava a tvorivé dielne, 22. 4. 2015 (slovenský jazyk a literatúra)

Deň Zeme, 22. 4. 2015

Tretiaci v Turčianskej knižnici, 21. 4. 2015

Profesor Milan Hejný - krátka návšteva, 15. 4. 2015

Vynášanie Moreny - prváci, 15. 4. 2015 (regionálna výchova)

Turčiansky Peter - druháci, 13. 4. 2015 (environmentálna výchova)

O zlatú guľôčku, 9. 4. 2015 (mimoškolská činnosť)

Orol krikľavý, všetci žiaci, 8. - 9. 4. 2015 (environmentálna výchova)

Medzinárodný deň vtákov sme si pripomenuli spolu s orlom krikľavým a pani Květou Kickovou, ktorá sa venuje ochrane tohto zaujímavého dravca (http://www.apomarina.dravce.sk/index.php). Pre I. i II. stupeň si pripravila Pre I. stupeň je približne 20 minútové rozprávanie o dravcoch a orlovi krikľavovom na základe powerpointovej prezentácie s ukážkami hlasov doplnené o pohybové aktivity (rôzne spôsoby let u a lovu našich druhov dravcov) a ekovýchovné hry (stavanie hniezda, spoznávanie potravy orla krikľavého, nebezpečný let na zimovisko).


Noc s Andersenom, 27. 3. - 28. 3. 2015 (mimoškolská aktivita)

Deň narcisov, 27. 3. 2015 (etická výchova)

Lyžiarsky výcvik Martinské hole, 22. 3. - 27. 3. 2015

Matematický Klokan, 23. 3. 2015


Tretiaci - výstava Skryté krásy (Turčianska knižnica)


Tretiaci - Kaštieľ v Záturčí, 20. 3. 2015 (regionálna výchova)


Druháci - Minerálne pramene Turca, 19. 3. 2015 (regionálna výchova)


Po stopách našej minulosti, tretiaci 10. 3. 2015 (vlastiveda) - tu a tu

Prváci v Brantner Fatra, 5. 3. 2015 (prírodoveda)

Štvrtáci - Národný cintorín, 5. 3. 2015 (regionálna výchova)

Štvrtáci - interaktívne pokusy, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, 5. 3. 2015 (prírodoveda)


Súťaž v umeleckom prednese (február - marec)

Interaktívna výstava Merkúr (medzipredmetové vzťahy - prírodoveda, pracovné vyučovanie, matematika, fyzika, technika)


Fašiangy (regionálna výchova, ŠKD)
.
Palicový tanec, šiestaci (hudobná výchova)

Spoznávaj vedu, 12. 2. 2015 (interaktívne fyzikálne pokusy)

Psie záprahy, 12. 2. 2015 (mimoškolské aktivity)


Štvrtáci v Turčianskej Štiavničke, 2/2015 (environmentálna výchova)

Tretiaci v Turčianskej Štiavničke, 11. 2. 2015 (environmentálna výchova)

Tretiaci v Turčianskej knižnici - fašiangy, 10. 2. 2015 (regionálna výchova)

Tretiaci v Turčianskej knižnici - beseda o Danielovi Hevierovi, 3. 2. 2015 (čítanie)

Druháci v Turčianskej knižnici - Veselé čítanie o psíčkovi a mačičke, 3. 2. 2015 (čítanie)

Tretiaci - projekt so seniormi, november - január (Turčianska knižnica)

Zimné hry, priebežne (ŠKD)

Krst knihy Ondreja Nagaja Básničkové pochúťky v Turčianskej knižnici, 28. 1. 2015

Druháci na sútoku Váhu a Turca, 27. 1. 2015 (regionálna výchova)

Zápis do prvého ročníka, 19. 1. - 20. 1. 2015

Vianočné besiedky, 15. 12. - 17. 12. 2014
Štvrtáci v Múzeu slovenskej dediny a Slovenskej národnej knižnici, 16. 12. 2014 (regionálna výchova)

Vianočné trhy, 15. 12. 2014

Divadlo Clipperton - O zlatej rybke, 15. 12. 2014

Vianoce so zlatou rybkou... Kto by po tom netúžil? Deťom v BellAmose sa dnes tento sen splnil. V posledných rokoch sa divadlo Clipperton stalo súčasťou predvianočných dní v našej škole. Dnes medzi deti zavítali herci s novo naštudovanou hrou O zlatej rybke. Okrem vynikajúcej nálady, netradičného podania rozprávky, výborných hereckých výkonov si deti odniesli jedno veľké ponaučenie :

"Zlaté rybky v rozprávke sa plavia,
životu vraj také kúzlo chýba,
ak priateľov máš, voľba je to správna,
priateľstvo je viac než zlatá ryba."

Vianočné dielne, 11. - 12. 12. 2014
Pytagoriáda, 10. 12. - 11.12. 2014

Stretnutie žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov so zástupcami stredných škôl, 9. 12. 2014

Návšteva Mestského úradu - 6. ročník, 9. 12. 2014 (občianska náuka)

Snowboard je super!, 9. 12. 2014

Šport bez limitov, 8. 12. 2014

Základný plavecký výcvik - II. stupeň, Aquapark Dolný Kubín,  1. 12. - 5. 12. 2014
Výsledky
Víťazi
Všetkovedko, 2. 12. 2015

Deň otvorených dverí v Aula Magna JLF UK a deň otvorených dverí v Simulačnom výučbovom centre JLF UK, 7. - 9. ročník, 25. 11. 2014 (prírodné vedy)

November bol náročný na akcie, ale zato dal veľa žiakom. Na fyzike v osmičke berieme optiku, zobrazovanie šošovkami a na lekárskej fakulte v živom vysielaní operácie žiaci mohli vidieť šošovku v oku. Deviataci na fyzike berú magnetiznus a pri predstavovaní magnetickej rezonancie mali možnosť vidieť použitie a hlbšiu podstatu magnetizmu. Deti vidia, že to čo berieme, je okolo nás a tak sa vážnejšie stavajú k predmetu.(Majka D.)

Základný plavecký výcvik - I. stupeň, Aquapark Dolný Kubín,  24. 11. - 28. 11. 2014
Výsledky
Víťazi
Šarkaniáda, priebežne (ŠKD)

Stretnutie s Milanom Gondom - rozprávanie o slovenských hradoch, Turčianska knižnica, 21. 11. 2014 (regionálna výchova)

Prváci v Martinskej fakultnej nemocnici, 20. 11. 2014 (prírodoveda)

Prváci v Etnografickom múzeu, 19. 11. 2014 (regionálna výchova)

Exkurzia do chemického laboratória, druhý stupeň, 11. 11. - 13. 11. 2014 (chémia)

Svätomartinské hody alebo Staré remeslá v Turci, 7. 11. 2014 (regionálna výchova)

Stretnutie s Adelou Banášovou, 6. 11. 2014 (mimoškolská akcia)
Report z Turčianskej knižnice

Prváci v pekárni, 29. 10. 2014 (regionálna výchova)

Tekvicová párty, 28. 10. 2014 (ŠKD)

Tretiaci v Necpaloch - kaštiele a notariát, 28. 10. 2014 (regionálna výchova)

Druháci po stopách rieky Turiec - Až k prameňu, 22. 10. 2014 (regionálna výchova)

Prváci v Ateliéri Kocúr, 23. 10. 2014 (Turčianska galéria)

Prvá víkendovka - Bratislava, 18. 10. 2014

Netradičná hodina etiky u prvákov - Čo je to mozog?, 16. 10. 2014

Tretiaci v Turčianskej knižnici, pobočka Sever - Október, mesiac úcty k starším

Rytieri pera, 10. 10. 2014

Stretnutie s Braňom Jobusom, 10. 10. 2014 (Turčianska knižnica, tretiaci, štvrtáci)

Divadelné predstavenie Muflón Ancijáš, 9. 10. 2014 (mimoškolská aktivita, tretiaci, štvrtáci)

Jesenná atletická liga, 9. 10. 2014
Jabĺčkové hody, 30. 9. 2014 (ŠKD)

Štvrtáci v Gaderskej doline, 30. 9. 2014 (regionálna výchova)

V Martine sme nastúpili na autobus. Šli sme smerom na Turčianske Teplice. Prvá zastávka bola pri Hoteli Gader. Najedli sme sa. Šli sme na Blatnický hrad. Hrad opravovali. Pozerali sme na výhľad, bol veľmi pekný. Cestou dolu nám to ušlo veľmi rýchlo. Pri hoteli sme sa zabávali na veľkej hojdačke.

Branko K., Lucas

Na výlete sme boli aj s Helkou. Cestou sme sa zastavili pri hoteli a potom sme pokračovali na Blatnický hrad. Tam sme videli robotníkov, ako pracujú na obnove hradu. Keď ustúpila hmla, pokochali sme sa krásnym výhľadom na Tlstú a Ostrú. Cestou späť dievčatá stále spievali a my, chlapci, sme do nich stále dobiedzali...:)

Branko F., Jakub


Piataci v Blatnici, 29. - 30. 9. 2014 (environmentálna výchova)

Noc výskumníkov, 26. 9. 2014 (mimoškolská aktivita)

Slovanský obed po siedmacky, 24. 9. 2014 (dejepis)
Prepasíruj uvarený hrach a spracuj kašu s cukrom. Pridaj hrozienka. Potom si umy čisto ruky a vytváraj malé guličky a usmaž na horúcej masti. Vyprážané obaľuj v cukre, dávaj ešte horúce na misu a ešte posyp cukrom...

Siedmaci pokrčili nosom – a to sa dalo jesť? To fakt boli Slovania z toho živí? Priveľa otázok a odpovedí nikde. Išli sme ich teda hľadať – do Kuchynky mamky Hraškuľky. Ide sa variť, aj keď máme práve dejepis.
Našli sme hrach, pšeno, múku, hrozienka, vajíčka a med – teda presne to, čo mali Slovania na stole pomerne často. Pri zostavovaní slovanského obedového menu padla voľba na pšeničné placky, sladkú hrachovú kašu a pšeno s medom. V tom momente sa v siedmakoch prebudila – láska k vareniu (a k dejepisu). Zamiesiť, vyvaľkať, upiecť a nespáliť, uvariť hrach, scediť, osladiť, pridať hrozienka. Siedmaci sami uvarili, sami naservírovali – a s chuťou zjedli. No, áno, priznávame, k úplnej dokonalosti nie úplne tradičnej hodiny dejepisu chýbala pahreba, rozpálený oheň, drevené lyžice a poctivá keramika. Na druhej strane, uvariť a ochutnať históriu sa nedá každý deň...

pani učiteľka Zuzka H.


Potulky východným Slovenskom, 24. 9. 2014 (exkurzia - fyzika, biológia, geografia, výchova umením)

Najviac sa mi páčilo v Botanickej záhrade. Boli tam nádherné kvety, rastliny a gigantické kaktusy. Páčilo sa mi aj v Auparku. S kamarátkou sme si urobili druhé Vianoce... (Lili K.)
V Botanickej záhrade sa mi veľmi páčili obrovské kaktusy, rôzne druhy kvetov, tekvíc všetkých veľkostí a tvarov a farieb, ale aj vodné kvety a ryby. V Dóme sv. Alžbety sa mi páčila architektúra, okná. (Emka S.)
...potom nás čakalo Slovenské technické múzeum. Bolo v ňom veľa parných strojov a turbín, ktoré ešte fungovali. (Saška G.)


Tretiaci a štvrtáci na hrade Zniev, 18. 9. 2014 (regionálna výchova)

Jedno jesenné ráno sme sa vybrali so štvrtákmi na hrad Zniev. Cesta naň bola dlhá a ťažká. Po ceste sme uvideli modlitebňu Margity Uhorskej. Páčila sa nám aj vyhliadka na Kláštor. Zaujala nás aj jaskyňa pod hradom. Na hrade sme našli turistickú knihu, kde sme sa podpísali. Z hradu sme zostúpili po lane, lebo sa nám šmýkalo na skalách a blate. Po super výlete sme sa občerstvili v miestnej pizzérii. Na druhý deň sme mali veľkú svalovicu na zadku i nohách. Bolo nám super!

Mia Lechanová


Druháci na Šútovskom vodopáde, 18. 9. 2014 (regionálna výchova)

Pricestovali sme autobusom do Šútova. Tam nás čakala Zuzka s maminou a ich vlčiakom. Kráčali sme po modrej značke. V potoku popri ceste boli kaskády. Obchádzali sme kamenné lavíny. Cez rozvodnený potok nás prenášali. Vodopád padal z výšky 38 metrov. Okolo bolo veľa skál, stromov, ale aj miest na sedenie. Cestou späť sme sa pohrali so psíkom, ktorý stráži chatu Vodopád. Blízko zastávky sme našli popadané orechy a krikľavožltú húsenicu. A ozaj, prišli sme na to, ako prejsť každú cestu rýchlo – choďte na výlet so psom.

druháci

Prváci v Múzeu slovenskej dediny, 17. 9. 2014 (regionálna výchova)

To, že učiť sa dá aj inak ako v škole a v školských laviciach zistili už aj prváci. V jedno pekné slnečné septembrové dopoludnie sa vybrali za poznaním toho, ako sa žilo v minulosti, do Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. Zozbierali prvé zrniečka poznania, ale núdza nebola ani o zábavu. Postaralo sa o ňu mačiatko, ktoré nás celou prehliadkou sprevádzalo. Ukázalo nám svoju obratnosť pri love myši, predvádzalo sa šplhaním a skákaním. Pozdraviť nás prišla aj veverička. Odchádzali sme unavení, ale spokojní z vydareného dňa. Tešíme sa na ďalšie spoločné putovanie.

pani učiteľka Renátka

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A