3. apríl 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Ocenenie pre našu Vierku


Vierku od začiatku ju charakterizuje chuť niečo zmeniť, má množstvo nápadov a tvorivej energie. Výraznou mierou sa zaslúžila o získanie titulu Zelená škola. Aj vďaka nej sa postupne mení myslenie a správanie našich žiakov k životnému prostrediu. Počas jej vyučovacích hodín zažívajú žiaci čaro i nástrahy spolupráce, čelia praktickým výzvam – na hodinách biológie napríklad v rámci rôznych projektov či
na hodinách predmetu svet práce v rámci prípravy rôznych jedál.
Vďaka jej prístupu naši žiaci spoločne cez zážitok rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.
Jej žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v okresných a krajských kolách geografickej olympiády.
Srdečne blahoželáme!

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A