3. apríl 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Dňa 25. 5. 2018 nadobudla účinnosť zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý do slovenskej legislatívy implementuje celoeurópsku reguláciu 2016/679, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation). Tento zákon nahrádza zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorého účinnosť končí 24. 5. 2018.

Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v Súkromnej základnej škole BellAmos  ZODPOVEDNÁ OSOBA:
Bc. Katarína PAVLOVÁ , zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Súkromnej základnej škole BellAmos Martin.

Bezpečnostný projekt a bezpečnostnú dokumentáciu GDPR vypracovala Tomira, s. r. o.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A