29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Nadácia SPP – grantový program „Priestor“

Názov projektu: Vidieť nielen srdcom

Výška finančného daru: 55 000 Sk


Využitie finančného daru:
Zakúpenie elektrického premietacieho plátna

Cieľ projektu:

Premietacie elektrické plátno je nainštalované v počítačovej učebni a slúži na projekciu edukačných programov a premietanie filmov a DVD. Vzhľadom na svoj rozmer (180x240 cm) umožňuje lepšie vnímanie obrazu najmä deťom so zrakovým postihom.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A