29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czPytagoriáda
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorý úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.
Viac: http://www.olympiady.sk/index.php?www=sp_file&id_item=1229
Organizátor: Ministerstvo školstva

MAKS
MAKS je veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli. MAKS je v mnohom odlišný od ostatných matematických súťaží. Nie je nudný, nie je ani ťažký, a rozhodne nie je určený iba matematickým talentom.  Napríklad voliteľné úlohy, zaujímavosti z histórie, matematické hry.
Organizátor: EXAM testing, spol. s r. o.

Matematický klokan
Je to najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku.
Viac: http://www.exam.sk/index.php?id=ziak_klokan_historia
Organizátor: EXAM testing, spol. s r. o.


Obsah a spôsob výučby

<#comment>
© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A