29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Zvonček - Ročník 7. (školský rok 2008/2009)

Vitajte v sekcii školského časopisu Zvonček. Pre otvorenie kliknite na jeho obrázok. Každý Zvonček má inú veľkosť a preto je potrebné byť trpezlivý, kým sa celý načíta. Časopis je vo formáte PDF.
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Organizácia školského roka
Str. 4 – 8 Práva a povinnosti žiakov
Str. 9 Povinnosti týždenníka
Str. 10 – 13 Prečo neznámkujeme?
Str. 14 Kurzy pre dospelých
Str. 15 – 16 Školský špeciálny pedagóg
Str. 17 Nultý ročník – Trieda Maxipsa Fíka
Str. 18 – 21 Plán školy
Str. 22 Pedagógovia BellAmos
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záverZvonček 1-2008
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 Trieda Maxipsa Fíka sa predstavuje
Str. 5 Trieda Kráľa Abecedára
Str. 6 Trieda Víly Abecedy sa predstavuje
Str. 7 Čo prišlo do redakcie cez prázdniny
Str. 8 - 10 Predstavujú sa nám noví učitelia
Str. 11 Jesenná paleta – 5. S
Str. 12 Muzikál Janko Hraško
Str. 13 Škola v prírode DuchonkaLand 2008
Str. 14 To som ja – stvárnenie v 6. S
Str. 15 Informatika – Runscape
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 Moja vlasť – aká je?
Str. 19 Prázdninové zážitky
Str. 20 Zábavná matematika
Str. 21 Nové priestory v pavilóne C
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záverZvonček 2-2008
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 - 5 Jeseň v BellAmos-e
Str. 6 Zasaď strom sNissanom
Str. 7 Literárna tvorba detí
Str. 8 - 9 Správy BellAmos
Str. 10 - 11 Trieda Priateľov Malého princa
Str. 12 - 13 Exkurzia v Bratislave
Str. 14 Halloweenske strašidlá v 7. S
Str. 15 Informatika
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 - 21 Jesenná atletická liga
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver

Zvonček 3-2008
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 - 5 Chata Huba nad Vríckom
Str. 6 Pečenie chleba a pasovanie kuchtíkov
Str. 7 Stretnutie so Sisou Záhadnou
Str. 8 Interview s Maťom zo 7. S
Str. 9 Beseda so spisovateľom Ondrejom Nagajom
Str. 10 Pani riaditeľka s celebritami
Str. 11 Literárna tvorba detí
Str. 12 – 13 Halloween v BellAmos
Str. 14 Správy BellAmos
Str. 15 Informatika
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 – 19 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 20 – 21 Odkaz sv. Martina – patróna mesta
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver
A – D Propozície súťaže Janko Hraško ešte žije...Zvonček 4-2008
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 Priatelia Malého princa vo hvezdárni
Str. 5 Vyhodnotenie zberu papiera
Str. 6 Trieda Maxipsa Fíka
Str. 7 Čo pre nás znamenajú Vianoce?
Str. 8 – 11 Ako sme privítali advent
Str. 12 – 13 Mikuláš v BellAmos-e
Str. 14 – 15 Deti kapitána Granta u hasičov
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 19 Informatika
Str. 20 – 21 Plavecký výcvik – plaváreň Sunny
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver
Zvonček 5-2009
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 – 5 Vianočné trhy BellAmos 2008
Str. 6 Vianočné reminiscencie
Str. 7 Už si čítam anglické knihy
Str. 8 Dve dámy zo stredu námestia
Str. 9 Novoročné správy BellAmos
Str. 10 – 11 Aké je to byť učiteľom?
Str. 12 – 13 Americký prezident a BellAmos
Str. 14 Priatelia Malého princa na Magure
Str. 15 Trieda detí Kapitána Granta
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 19 Informatika
Str. 20 – 21 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver
Zvonček 6-2009
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 – 7 BellAmos spolupracuje s UNICEF
Str. 8 - 9 Naše zaujímavé anglické projekty
Str. 10 Martinská olympiáda
Str. 11 Literárna tvorba detí BellAmos
Str. 12 – 13 Lyžiarsky výcvik – Martinky
Str. 14 - 15 Tvorivosť na hudobnej výchove
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 19 Informatika
Str. 20 – 21 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver
Zvonček 7-2009
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 – 5 Malí-veľkí angličtinári
Str. 6 – 7 Fašiangy v BellAmos-e
Str. 8 Rozprávka pre neposlušné deti
Str. 9 Enviromentálna výchova a štvrtáci
Str. 10 Napísali a odkázali vám všetkým
Str. 11 Vytvorme najdlhšieho hada
Str. 12 – 13 Hľadali sme milionára
Str. 14 Správy BellAmos
Str. 15 Slovenský Slávik a Zlatá guľôčka
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 19 Informatika
Str. 20 – 21 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver
Zvonček 8-2009OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 – 5 Your Homeworks
Str. 6 Prelet nad krajinou slovies
Str. 7 Umelecký prednes poézie a prózy
Str. 8 – 10 Môj najkrajší zážitok
Str. 11 Týždeň hlasného čítania
Str. 12 – 13 Oswienčim, Brezinka, Wadowice
Str. 14 - 15 Správy od Mateja z Gruzínska
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 19 Informatika
Str. 20 – 21 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver
Zvonček 9-2009OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 – 5 Prírodovedná exkurzia v Turanoch
Str. 6 – 7 Žilinskou a Turčianskou kotlinou
Str. 8 – 9 Z mojich potuliek prírodou alebo tip na víkend
Str. 10 – 11 Týždeň modrého gombíka Unicef
Str. 12 – 13 Vyhodnotenie súťaže Traja pátrači
Str. 14 - 15 Jarná atletická liga žiakov
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika
Str. 18 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 19 Informatika
Str. 20 – 21 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Deň so železničnou políciou

OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 – 5 Čarovná noc pod Chlebom
Str. 6 Týždeň hlasného čítania
Str. 7 Kráľ strelcov
Str. 8 Divadelné predstavenie Mrázik
Str. 9 Turčiansky mini autosalón
Str. 10 – 11 Projekt – Čo nám dáva les?
Str. 12 Noc múzeí v SNM v Martine
Str. 13 Pasovanie rytierov kráľa Abecedára
Str. 14 Najkrajší dar je pieseň
Str. 15 - 18 Ľahkoatletická liga žiakov
Str. 19 Informatika
Str. 20 – 21 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A