29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Rok desiaty – Rok jubilejný – Rok prvej stovky, rok najväčšieho pohybu – 2005/2006


Prípravy na jubilejný desiaty rok prebiehali celé leto. Konečne sme získali aj prízemie, kde boli priestory Juniorklubu. Parketovú sálu rozobrali, ostala nám zničená podlaha, ktorú sme sa snažili v priebehu roka upraviť. Zamurovali sme dvere z terajšej zborovne do novej dolnej PC učebne, opravili sme steny, namontovali žalúzie.

Pod počítače z Rotary klubu sme zakúpili nové stoly a aj dve nové PC zostavy, prerobili sme elektroinštaláciu. Kompletne sme prerobili Jankovu dreváreň, ktorá dostala krásne nové stoly zo Sverepca a presťahovala sa z II. poschodia na prízemie na západné krídlo. Aj výchovná poradkyňa dostala novú kanceláriu. Školské stredisko dostalo priestory pre činnosť II. stupňa, opravili sa všetky závady v triedach. Tri triedy dostali nové keramické tabule a v celej škole bolo namontované bezpečnostné zariadenie. Školský rok sa začal 5. septembra.

Po prvýkrát sme otvorili dve prvé triedy Triedu kráľa Abecedára s 10 žiakmi (Erik Bakala, Denis Liner, Filip Fašiang, Simona Holková, Viktor Chladnuch, Lukáš Lencsés, Denis Ciran, Nicolas Novocký, Cindy Paľová a Viktorka Richterová s triednou učiteľkou Lenkou Grendárovou) a Triedu Víly Abecedy (Peter Barborík, Marko Búchala, Adrián Cisárik, Michal Královenský, Erik Zachar a Tamara Mišágová s triednou učiteľkou Martuškou Smirnovovou). V tretej triede pribudla Kristínka Krupcová a Kristínka Michalíková, Dušan Kovačka a na jar Jakub Fedák, u štvrtákov Martin Bukva a Boba Kutlíková, k piatakom prišiel Radko Krupec, po novom roku sa vrátil z Ameriky Viliam Kubík a prišiel Juraj Hamza, k šiestakom prišla Nikolka Kovačková, neskôr Filip Ťaptík, k siedmakom pribudol Matej Ciran, Kornélia Hnilicová, Petra Kutlíková  a vrátila sa Lenka Pokorná, ôsmakov posilnil Michal Cisárik a Martinka Kozáková a deviatakov Slavo Bročko, Michal Hanzel a od januára Juraj Fiala. Rozšírili sa aj rady učiteľov – po materskej dovolenke sa vrátila Lenka Grendárová, prišla nová zemepisárka Vierka Tomášiková, angličtinár Adam Zorkócy (Kim Smale vyučovala anglickú konverzáciu), informatik Tomáš Krško, vychovávateľka Alenka Šutiaková.

V lete sa nám vydala Zuzka Vnučáková a tak dostala nové meno – Herbrychová. Jej manžel Pavel je z ďalekého Jičína z Čiech. Mirka Grzybová odišla po polroku do Anglicka a na materskú dovolenku nastúpila aj Zuzka Herbrychová, ktorá presne na Sviatok práce 1. mája porodila syna Jaška. Na zastupovanie sa vrátil z Prahy na pár mesiacov pán učiteľ Matej. Počas Peťkinej PN zastupovala druhákov Vierka Khuebachová.

Ako som už v nadpise naznačila, bol to rok veľkého pohybu detí, pedagógov a udalostí. A tak v desiatom roku 10 NAJ udalostí:

1. V novembri nám pribudli traja žiaci – súrodenci Romana a Marek Balúnovci a Tomáš Lilge. Marek sa stal STÝM ŽIAKOM našej školy. A tak sme v jubilejnom desiatom roku prekročili magickú hranicu 100 (a ja som si splnila svoj sen)

2. Zaviedli sme elektronickú žiacku knižku pre žiakov II. stupňa ako prví v okrese MT. Písali o nás aj v NŽT a volal nám aj redaktor z TASR.

3. Časopis Zvonček získal v súťaži školských časopisov Cenu Jožka Fľaka za jeho vysokú úroveň.

4. Zápis bol rekordný, zapísali sme 23 budúcich prváčikov.

5. Monitor z matematiky o takmer 10 % lepší ako celoslovenský priemer – 70,6 %; SJL 74,8 (SR 81,2)

6. V škole bola zriadená Katedra hraškológie a vyhlásený prvý ročník súťaže Janko Hraško ešte žije.

7. Príchodom Diany Smolíkovej do 4. S triedy sa počet žiakov školy v apríli zvýšil na 111. (Aj v muzikáli sme spievali... bolo nás 11 a je nás 111...)

8. Peťka Paulíniová sa vydala za Ľubka Žilu. Prvý manželský pár v BellAmose!         9. Jakub Rusnák sa narodil 1. 9. 1996, presne v deň, keď sa narodil  BellAmos!

10. Prvé testovanie PISA. Testovaná bola čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť. A mohli by sme pokračovať aj ďalej...

Škola celý rok žila bohatými športovými aktivitami. V jesennej a jarnej atletickej lige zvíťazili Martin Bukva a Lenka Búchalová, Niko Pedan, Martin Zachar, Tiago Branco Prata, Chantal Franková a Michal Rusnák. Na plaveckom výcviku sa víťazmi stali Martina Valachová, Jakub Rusnák, Tomáš Jambor, Janka Leštinská, Michal Taliga a Saša Hakelová. V januári sme zažili rozprávkovo nádherný slnečný lyžiarsky výcvik. Vozili sme sa na skútri, „kesboreroch“ a v pretekoch sa víťazmi stali Martin Bukva, Martina Valachová, Kika Michalíková, Matej Minárik a Matej Ciran (snowboard). Po lyžiarskom výcviku pokračovala večerná škola lyžovania a snowboardovania s Adamom a Jankom. Učitelia basketbalisti obsadili dve druhé miesta v turnaji na GVPT v Martine a v Turanoch. Veľkú radosť nám urobila Zuzka Koniarová, ktorá sa stala Majsterkou Slovenska v Slovenskom pohári v lyžovaní. (Jej veľký vzor je Veronika Zuzulová.) Vo vhodnom počasí pokračovali cyklotúry po Turci a turistika na Martinské hole, Lysec, pobytová turistika cez jarné a jesenné prázdniny na Slamkovom laze, v zrube Javorinka a nový rok privítali naši turisti v poľovníckej chate nad Vríckom. A aby nás bolo všetkých všade dobre vidieť, z 2 % sme si dali urobiť nádherné rozlišovačky s logom školy. Zakúpili sme skrinky, stoličky a stoly do klubovne a PC učebne, tri  keramické tabule, police do skladu učebníc, pracovné stoly do dielne, edukačné programy na vyučovanie, dataprojektor a veľa názorných pomôcok.

S udalosťami ako keby sa pretrhlo vrece. Na besedu prišla k nám mladá Japonka Ayumi Manita, priamo z Tokia. Žiaci prežili zážitkové vyučovanie v Kremnici, Harmaneckej jaskyni, u hasičov, v čističke odpadových vôd, spoznávali horné Považie a najmä európske hlavné mestá – Bratislavu, Budapešť a Viedeň. V školskom stredisku sme zorganizovali Týždeň zdravej výživy v spolupráci s Ligou proti rakovine.

V okresnej súťaži Dni sv. Martina sme za kolektívnu výtvarnú prácu 4. S vyhrali DVD prehrávač.

V mikulášskej súťaži O najčervenšiu triedu zvíťazila 2. S trieda (91 kusov červeného oblečenia).

Ceny sa nám len tak hrnuli: Európa v škole – ocenenie Tamara Mišagová, Boris Kráľ, Saška Špiriaková; okresná súťaž v umeleckom prednese Zuzka Koniarová 3. miesto, Saška Špiriaková 2. miesto; matematická olympiáda Jakub Stehlík 2. miesto, Matej Minárik 3. miesto; Zlatá guľôčka – postup na celoslovenskú prehliadku Saška Špiriaková a Kristínka Jurčíková; 9 úspešných riešiteľov medzinárodnej matematickej súťaže Klokan; Pytagoriáda P4 – Martinka Valachová 1. miesto, Martin Miškolci 4. miesto; Hasiči očami detí – Simona Holková, Boris Kráľ – ocenenie výtvarných prác; medzinárodná súťaž Bienále fantázie ocenený Matej Ciran; Janka Leštinská na THM 4. miesto vo vrhu guľou.

Mimoriadne sa nám darilo v projektoch: „Všetkým bez rozdielu“ MDPaT – 100 tisíc Sk (dataprojektor, digitálny fotoaparát, notebook, biela keramickú tabuľu, interaktívna eBeam tabuľu). Projekt spolufinancovala firma MTWEB – Michal Thomka z Martina.

Zaviedli sme internet v dolnej PC. Projekt „Digitálni štúrovci“ v Jarnej výzve sme získali 100 tisíc Sk na nákup notebookov a kvalitnej tabule.

Svoje umelecké vlohy deti ukázali vo verejnom vystúpení Rozprávka Vianoc 2005 v spolupráci s reklamnou a umeleckou agentúrou AMADE POP v športovej hale na Podháji. Deti vystupovali s choreografiou Tanec snehových vločiek z muzikálu Zima okolo, teplo v nás (autorky Renátka Špiriaková, Lenka Grendárová, Žanetka Žigmondíková a Peťka Paulíniová). Naše deti vystupovali po boku takých umelcov ako sú Júlia a Peter Hečkovci, Tublatanka, Peha, Twinsky, Lucka Vondráčková či majster N. Vznikla pilotná pieseň k novému muzikálu Janko Hraško ešte žije, pieseň Hraškuľčatá, s ktorou vystúpili naši žiaci na vyhodnotení celoslovenskej súťaže Janko Hraško ešte žije.

Školský rok vyvrcholil premiérou spomienkového muzikálu Vo farbách dúhy v kine Strojár a slávnostným spomienkovým bulletinom s rovnomenným názvom. Po dobrých skúsenostiach sme ukončili školský rok v škole v prírode opäť na Planinke.

Množstvo výletov, nočná hra, zvieratká, lyžiarske preteky na tráve... to všetko patrí k zážitkom, na ktoré sa nedá zabudnúť. A tak sme si opäť pri bilancovaní roku povedali: „V BellAmose je naozaj každý z nás v niečom najlepší.“                           Rok 2005/2006. Jubilejný..."Bolo nás 11 a je nás 111..." spievali sme v záverečnej piesni muzikáli Vo farbách dúhy. Bol to rok asi najväčšieho pohybu v BellAmose. Ako prví v okrese sme zaviedli elektronickú žiacku knižku, školský časopis Zvonček získal za vysokú úroveň Cenu Jožka Fľaka, oslávili sme prvú bellamosácku svadbu Peťky a Ľubka, pokračovala večerná škola lyžovania, pobytová turistika po útulniach Turca, prišla nám návšteva z Japonska, víťazstvo v súťaži Dni sv. Martina, úspešné projekty Všetkým bez rozdielu, Digitálni štúrovci, ktoré nám priniesli financie na ešte kvalitnejšie vybavenie PC učební; spolupráca so spevákom Petrom Hečkom na programe Rozprávka Vianoc a premiéra úžasného už spomínaného muzikálu Vo farbách dúhy....a ešte veľa, veľa ďalších udalostí. Lebo v BellAmose je naozaj každý z nás v niečom najlepší...

Rok 2006/2007 - Rok novej telocvične, rok Múzea Janka Hraška

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A