29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Rok 2006/2007 - Rok novej telocvične, rok Múzea Janka Hraška


Na prízemí sme zriadili cez prázdniny novú zborovňu, kde má až doteraz svoje sídlo Helka Ogureková, zástupkyňa riaditeľky školy a Adam Zorkócy, učiteľ anglického jazyka. Aj výchovná poradkyňa Šárka Zubercová dostala svoju kanceláriu. Cez prázdniny nás čakalo nemilé prekvapenie, množstvo rozbitých okien, ktoré nám pomohli materiálne aj finančne zvládnuť Ciranovci. Ďakujeme im za to! Na začiatku septembra vyhorela veľká telocvičňa a asi aj to bol tak trochu podnet na to, aby sme začali budovať tú našu na prízemí školy. Po skončení vysokej školy nastúpila na svoje prvé miesto Mgr. Zuzka Vaváková. V konkurze, ktorého sa zúčastnila, nás oslovila najviac a nebanujeme. Z materskej dovolenky sa vrátila k prváčikom Zuzka Kováčová. Chémiu opäť tento školský rok prišla učiť Darinka Dostálová. Krátky čas zastupovala u nás v školskom stredisku Betka Behanová. Z rodičovskej dovolenky si niekoľkokrát do týždňa odskočila odučiť dejepis Zuzka Herbrychová. Peťku Žilovú, ktorej sa s manželom Ľubkom Žilom narodil synček Oliver, vystriedala Majka Mažáriová. Renátka Špiriaková sa presťahovala do Kláštora pod Znievom do nového domčeka.

Otvorili sme dve prvé triedy s budúcimi rytiermi s menom Martin Bažlekov, Alexandra Blizniaková, Mária Buckulčíková,  Kristián Demčík, Dominik Farbák, Ivan Hašto, Zuzana Horváthová, Marianna Krakerová, Sára Kušnierová, Samuel Maťovčík, Miriam Mrníková, Alexander Nagy, Tomáš Pacera, Nina Rantová, Jakub Rapšík, Dávid Rosenberg, Dominik Sabó, Ema Schovancová, Lucia Špániková, Roman Vereš, Veronika Vicenová, Tomáš Zavarský a Ján Záborský. Na prvý stupeň prišla do 2. S Zuzka Tomášiková, Rebeka Pokrievková, Martin Juraj Šutovský, do 3. S Terezka Mazuchová a Adam Bednár, do 4. S Karin Hrnčiarová. Do tried druhého stupňa pribudli noví žiaci: 5. S – Katka Hroboňová, Dominika Parizeková, Matúš Juraj Martinček, Dominik Farbák, 7. S Miloš Hroboň, Vladimír Kutlík, Patrícia Tomicová a Karol Kiš, 8. S Martin Petro, Dominika Tatarková, Patrícia Sičáková, Daniel Uher a Radko Guráň a medzi Potulných Shakespearových hercov v 9. S pribudla Lucia Zacharová a Jozef Michal Mintál. Rady zahraničných študentov posilnili Američanky Olivia a Hannah Schultz.

Rekonštrukcia telocvične sa mohla uskutočniť len s finančným príspevkom rodičov a s využitím financií z 2%. Ale výsledný efekt stál za to! Rekonštrukcia osvetlenia, nová palubovka, obklady stien tatranským profilom, obklady radiátorov, vybudovanie šatní a náraďovne, montáž rebrín a basketbalových košov, zakúpenie náradia a náčinia nám nefunkčný chladný vestibul premenili na účelovú plnohodnotnú telocvičňu. Pekné septembrové počasie sme využili na cyklistické preteky CrossCountry na letisku v Košťanoch. Víťazmi sa stali Erik Zachar a Lucka Špániková, Jakub Rusnák a Zuzana Koniarová, Martin Bukva a Lenka Búchalová, Martin Mikuš a Martin Zachar. Súčasne sa rozbehla v rámci kvartet športu aj cyklistika po jesennom Turci.

Keď sme už športom začali, športom aj pokračujme. Pekné jesenné počasie nám umožnilo zorganizovať jesennú atletickú ligu – víťazi Zuzka Koniarová a Branimír Kraker z I. stupňa, Lenka Búchalová, Ivetka Čarná, Martin Bukva a Matej Ciran z II. stupňa. V jarnom kole nenastali veľké zmeny – víťazi Zuzka Koniarová a Erik Zachar. Zúčastnili sme sa aj Turčianskych hier mládeže, zatiaľ bez medaily. V plaveckom výcviku boli najlepší Kristián Demčík a Zuzka Koniarová. Renátka Špiriaková a Zuzka Kováčová absolvovali lyžiarsky inštruktorský kurz v Liptovských Revúcach. Škoda, že blata tam bolo viacej ako snehu! Pokračovala večerná škola lyžovania a snowboardovania vo Valči v Snowlande. V 5. ročníku kolkárskeho turnaja sa družstvo našich učiteľov umiestnilo na 3. mieste, Zuzka Kováčová v kategórii žien na 1. mieste. Kvartet šport pokračoval vo svojich aktivitách – korčuľovaní a cykloturistike s Jankom Baranom. Uskutočnil sa futbalový turnaj s deťmi z DD v Necpaloch a siedmaci navštívili Lanové centrum v Turčianskych Tepliciach. Dnes mi chýba u našich detí „hlad“ po pohybe. V tomto roku to len tak „fičalo“ – výlet do Gaderskej doliny s bývalým pánom učiteľom Maťkom Thomkom, víkendové pobyty s Jankom Baranom na Hube, Javorinke, Slamkovom Laze, na Baku, výstupy na Martinské hole, na Kľak a prázdninový pobyt na poľovníckej chate na Hube nad Vríckom. Veľa voľného času strávili naše deti v prírode a veľa sa tam aj naučili. Dodnes na to spomínajú.

Zlepšili sa podmienky na vyučovanie IKT. Dobudovala sa dolná PC učebňa, rozbehli sa kurzy pre rodičov a pokračoval dlhodobý projekt so Špeciálnou školou v Martine Všetkým bez rozdielu. V celoslovenskej súťaži v programovaní Baltík obsadil Adam Bednár 3. miesto, úspešný bol aj v krajskom kole medzinárodnej programátorskej súťaže Baltík v Ružomberku s postupom na celoslovenské kolo do Košíc, kde obsadil 14. miesto; taktiež získal 3. miesto v súťaži Leto s Baltíkom a Vianoce s Baltíkom. Zapojili sme sa aj do počítačovej olympiády, Tomáš Jambor obsadil v krajskom kole 5. miesto s postupom na celoslovenské kolo do Bratislavy. Nazbierali sme 2600 kg papiera, uskutočnili sa vianočné a veľkonočné trhy, týždeň „Oblíž prst“ a zapojili sme sa do Dňa narcisov, kde sme vyzbierali 5530 Sk. No a zastihli nás aj chrípkové prázdniny.

Vo februári bolo otvorené Múzeum Janka Hraška, najmenšie a jediné na svete. Pri otvorení samozrejme asistovali naše Hraškuľčatá – Borko, Saška a Kika. Súčasne bol vyhodnotený 2. ročník súťaže Janko Hraško ešte žije. Časopis Zvonček priniesol zaujímavý rozhovor s Mirom Jarošom, ktorý pripravila naša redaktorka Martinka Kozáková a rozhovor s redaktorom Markízy Petrom Čamborom z pera Laury Kontošovej. Založili sme prvý Hevi klub v okrese za účasti Mgr. Timotey Vráblovej, ktorá je organizátorkou Hevi klubov na Slovensku. Členky Heviklubu Maťka Kozáková, Katka Grajciarová, Lenka Búchalová, Diana Smolíková  a pani učiteľka Zuzka Vaváková sa stretli s ňou aj na Sympóziu o tvorivom čítaní v Prešove. Saška Špiriaková a Borko Kráľ sa zúčastnili na speváckej súťaži Eurostar Children – prehliadke mladých spevákov, kde natočili aj videoklip. Naše Hraškuľčatá vystúpili aj na Benefičnom koncerte Strom splnených prianí v kine Strojár. Zorganizovali sme aj stretnutie so spisovateľom Jozefom Pavlovičom, Ľubom Dobrovodom a Erikom Ondrejičkom. V júni sme v spolupráci s literárnym klubom Mädokýš rozdávali Poéziu v uliciach a pani učiteľka Helka nacvičila divadielko SNOW-WHITE v anglickom jazyku.

Deviataci napísali opäť Monitor veľmi dobre, lepšie ako celoslovenský priemer – matematiku na 75,9 % a slovenský jazyk na  60,3 %. Úspešní sme boli v rôznych súťažiach, najmä Odkaz sv. Martina – 2. miesto – literárne práce Lenka Búchalová a Martina Kozáková, 3. miesto v okresnej súťaži v stolnom tenise – Ivka Čarná a Dominika Lukáčová, 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády – Maťko Minárik 9. S, 2. miesto v okresnom kole Európa v škole – Lenka Búchalová a Zuzka Tomášiková,, 2. miesto okresné kolo  matematická olympiáda – Jakub Stehlík, 1. miesto v prednese poézie okresné kolo Alexandra Špiriaková a Čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži Tak píšem ja – Kornélia Hnilicová. Školu v prírode sme strávili na Duchonke a po prvýkrát sa pasovanie prváčikov konalo na hrade Strečno. V závere roka bol na Dňoch mesta Martin ocenený najlepší žiak školy Matej Minárik. A pred nami boli opäť krásne slnečné prázdniny.Rok 2006/2007...bol to aj rok novej telocvične, ktorú sme si vybudovali na prízemí školy a slúži dodnes. Detí stále pribúdalo, otvorili sme dve prvé triedy. Pokračovali športové a turistické aktivity KVARTET-ŠPORTU; otvorili sme Múzeum Janka Hraška - najmenšie na svete a vyhlásili sme v spolupráci s literárnym klubom Mädokýš a Jankom Cígerom prvý ročník celoslovenskej súťaže Janko Hraško ešte žije...Úspešné výsledky Monitoru našich deviatakov vysoko nad celoslovenským priemerom; prvýkrát pasovanie prváčikov na hrade Strečno a množstvo ocenení v rôznych súťažiach...A vykročili sme do ďalšieho roku..


Rok dvanásty - rok 2007/2008 - Rok najväčšieho úspechu

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A