29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Témy pre školský rok 2011/2012Cudzie jazyky – konzultant A. Zorkócy

My future

My school


Jakub Rusnák - My future

 

Dejepis – konzultant Z. Herbrychová

Bolo leto 1968 v Československu naozaj horúce?

Žo Langerová – Vtedy v Bratislave


Jakub Fedák - Vtedy v Bratislave

 

Fyzika – konzultant D. Kontšeková

  1. Zrak  chyby zraku, korekcie zraku, poškodzovanie zraku, zásady ochrany zraku
  2. Využitie optických prístrojov v minulosti a súčasnosti

Braňo Šutiak - Využitie optických prístrojov v minulosti a súčasnosti

 

Chémia – konzultant R. Moric

Chemické látky v našom bežnom živote

Pitná voda v našom okolí


Michal Rapšík - Pitná voda v našom okolí

 

Matematika – konzultant M. Debnárová

Percentá naše každodenné

Návšteva v rodine súrodencov Sínusu, Kosínusu a Tangensu


Róbert Kováč - Percentá naše každodenné

 

Prírodopis – konzultant V. Mitíľová

Zásady správnej výživy a ich dodržiavanie žiakmi našej školy

Najzaujímavejší zástupcovia slovenskej fauny (najväčšie, najmenšie...)


Martin Malčák - Najzaujímavejší zástupcovia slovenskej fauny (najväčšie, najmenšie...)

 

Slovenský jazyk a literatúra – konzultant Z. Vaváková

Zobrazenie podoby a charakteru postáv v umeleckých dielach (alebo v mojich predstavách

Vyjadrenie najkrajšieho citu – lásky – v umeleckých dielach


Liana Blahová - Vyjadrenie najkrajšieho citu – lásky – v umeleckých dielach

 

Zemepis – konzultant V. Mitíľová

Návrh a plán geografickej exkurzie po Turci v rozsahu 3 dní

„Mojich 7 divov sveta“ – miesta, ktoré by som chcel navštíviť (alebo navštívil)


Lukáš Maťovčík - „Mojich 7 divov sveta“ – miesta, ktoré by som chcel navštíviť (alebo navštívil)

 

Výchova umením – konzultant J. Muchová

Zobrazenie podoby a charakteru postáv v umeleckých dielach (alebo v mojich predstavách)

Vyjadrenie najkrajšieho citu – lásky – v umeleckých dielach


Kristína Krupcová - Zobrazenie podoby a charakteru postáv v umeleckých dielach (alebo v mojich predstavách)

 

Report z BellAmosálií 2011/2012

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A